In 't Park
In een open sfeer, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, willen wij in een veilige omgeving de kinderen rust, structuur en uitdaging bieden, waardoor ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De huidige maatschappij vraagt om mensen met ideeën, die keuzes durven maken, verantwoordelijkheid kunnen nemen, vertrouwen uitstralen, over goede communicatieve vaardigheden beschikken, open staan voor veranderingen en belangstelling tonen voor anderen.

Referenties

Op Basisschool In 't Park mag je zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn!