Terug

Samen 160 jaar

24 juli 2019
Het jaarlijkse feestje bij Schilte, een van de oudste IJsselsteinse familie­ bedrijven, stond donderdag in het teken van drie jubila­rissen. Gerard Winkel, John Jansen en Ferry Michel verte­genwoordigen 120 jaar erva­ring binnen het bedrijf. De jubilarissen worden door hun collega's opgewacht aan de kade van de Hollandsche IJssel, waar vroeger de boomstammen dreven die moesten worden verwerkt.

Ze komen aan per boot, de 
Fulco 111, waar ook Sinterklaas elk jaar gebruik van maakt. Op de voorplecht staat het drietal met de directeuren Edwin en Bart Pompe, die voor de gelegenheid zijn uit­gedost in jaren '70 stijl met de gouden cijfers van het jaar waarin het allemaal begon: 1979. 

Collega Rien van Zoelen heeft. net als collega Wim 
Kok, zijn jubileum al achter de rug. Zij kwamen in 1976 en 1977 in dienst. "Als 17-jarige", weet van Zoelen. "Ik werd direct aangenomen." Waar­om hij nog steeds bij Schilte werkt? "Geen idee", zegt hij met een brede lach. 

En dat betekent dat hij het nog 
steeds naar zijn zin heeft. Voordat de jubilarissen met vrolijke anekdotes over hun werkperiode door de beide directeuren in het zonnetje worden gezet en cadeaus ontvangen, staan de direc­teuren nog even stil bij de bedrijfsresultaten. De crisis was moeilijk, maar het gaat Schilte weer beter dan ooit. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nog meer bijzon­dere jubilea gevierd worden.