Over ons

Schilte: meer dan 160 jaar ervaring!

Schilte is een Nederlandse meubelfabriek die sinds 1858 bestaat. Een oer-Hollands familiebedrijf, gespecialiseerd in het inrichten van kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Inmiddels wordt een van de oudste familiebedrijven van IJsselstein geleid door de 6e generatie van de familie. Bart Pompe leidt het bedrijf samen met zijn broer Edwin, nadat vader Wilbert na 37 jaar afscheid heeft genomen van het bedrijf.

We stellen u als klant dagelijks centraal: we stellen vragen, luisteren goed naar uw wensen en behoeften en staan open voor input ter kennis en lering. Dit levert de expertise op, die we iedere dag opnieuw inzetten. Projectadvisering, ontwerp, productie, levering, montage én serviceonderhoud in één hand!

We hebben een standaardassortiment waarmee we inspelen op de vraag van onze klanten. Hiernaast denken wij ook graag mee om te komen tot een unieke inrichting van uw school of kinderdagverblijf. Hier is dan uiteraard de mogelijkheid tot maatwerk aanwezig. We hebben hier een speciale afdeling in onze fabriek voor, die deze speciale opdrachten produceren.

Sinds 2010 heeft Schilte haar speciale consumententak “Ik ben Dapper”, kortweg Dapper (www.ikbendapper.nl).
Dapper is een jong en fris bedrijf dat gespecialiseerd is in kindermeubels, waaronder de Dapper meegroeistoel.

Hiernaast zijn we tevens toeleverancier voor vele bedrijven. Van een enkelvoudige bewerking tot een kant en klaar eindproduct: we kunnen alles maken van hout.

 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam produceren en bewust omgaan met het milieu: dat zijn pijlers van het lange termijn beleid van Schilte. In onze visie en ontwikkeling staan deze onderwerpen ook centraal.

Schilte heeft hart voor het milieu en in het bijzonder voor hout. Schilte verwerkt eerlijk hout! Daarom kiezen wij voor houtleveranciers met het PEFC- of FSC-certificaat.

Dagelijks is het in het nieuws: de milieubedreiging wordt steeds groter. Hout levert een positieve bijdrage aan het milieu, omdat voor elke gekapte boom een nieuwe gepoot wordt. Daarom is hout milieuvriendelijk materiaal. De maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om “eerlijke” producten. Hout dat gerecycled is draagt het FSC of PEFC certificaat. Hout uit goed beheerde bossen, draagt ook één van deze certificaten.

Schilte geeft om het milieu en wil haar steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom wordt voor de meubelen voor “eerlijk” hout gekozen. Het hout wordt afgenomen bij leveranciers die de PEFC- of FSC-certificering dragen.

Verantwoord met hout omgaan betekent ook optimaal gebruik maken van recycling. Zo gebruikt Schilte het restmateriaal voor energie opwekking. We winnen dit terug middels een motverbrandingsinstallatie waar we de loodsen, fabriekshallen en kantoor mee verwarmen.

 

PEFC-certificering

Het PEFC-label staat voor duurzaam beheerde bossen. De onafhankelijke certificeerder SKH B.V. heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden. Het PEFC-certificaat geeft aan dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.

Het Forest Stewardship Council, een internationale, onafhankelijke, niet-governementale non-profit organisatie die wereldwijd streeft naar verantwoord bosbeheer, geeft het FSC-label aan hout dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd in gecontroleerde bossen en aan hout dat met respect voor de natuur wordt verwerkt: ‘Smart Wood’. Alleen hout dat wordt hergebruikt en verwerkt volgens procedures die tegemoetkomen aan de hoogste ecologische en sociale criteria mag de FSC-certificering dragen.

Wij van Schilte zijn PEFC-gecertificeerd door de onafhankelijke certificeerder SKH B.V.. Dat betekent dat Schilte een intern kwaliteitsbewakingssysteem toepast, dat voldoet aan objectieve vastgestelde normen. Om zekerheid te geven dat een product uit een gecertificeerd bos komt, wordt het gecertificeerde hout vanaf het bos tot het eindproduct gevolgd. Schilte registreert alle ingekochte en verkochte grondstoffen en producten met het certificaat en zorgt ervoor dat deze gescheiden blijven van niet-gecertificeerde producten. De onafhankelijke certificeerder SKH B.V. controleert de administratie en werkwijze en ziet er zo op toe dat alleen producten die als gecertificeerd zijn ingekocht ook weer als gecertificeerd worden verkocht. Wanneer alle schakels in de keten tot aan het eindproduct gecertificeerd zijn, heeft de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit een duurzaam beheerd bos komt. Daarmee garandeert Schilte dat wordt voldaan aan de hoge eisen met betrekking tot materiaalkwaliteit, de wijze van produceren en de kwaliteit van het eindproduct. Tevens is de communicatie van en naar afnemers opgenomen in het eisenpakket van de erkenningsregeling zoals opgesteld door de onafhankelijke certificeerder SKH B.V.

Schilte heeft diverse producten op kwaliteit laten beoordelen. Er is gekeken of de producten aan de geldende normen voldoen. De producten voldoen aan de strenge eisen en daarom heeft de onafhankelijke certificeerder SKH B.V. het PEFC-certificaat aan Schilte afgegeven.

PEFC-certificaat:

           

 

Bekijk onze bedrijfsfilm

Bekijk hier de film 150 jaar Schilte. Een leuk kijkje in onze rijke geschiedenis van timmerman tot totale inrichter van scholen en de kinderopvang, toelevering en Ik ben Dapper.

 

Volg ons via social media

De social media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is een makkelijke manier om snel informatie te verzamelen en mooie en leuke dingen te delen. Ook wij hebben leuke nieuwtjes, informatie en inspiratie die wij graag met u delen. Hiervoor kunt u ons volgen via de volgende social media kanalen:

   Facebook Schilte       logo linkedin           youtube Schilte